חזון המכללה

מהמתרחש במכללה

מבט על יום לימודים במכללה

"התוכנית לזהות ומדיניות' במכללה פועלת כבר שנה עשירית ומכנסת כל שנה כ-35 סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בתחומי החברה, המשפטים והרוח, במטרה להכשיר אותם למנהיגות ציבורית ואקדמית.

אירועים בקהילת הבוגרים

הקשר עם המכללה לא מסתכם בשנת הלימודים - וממשיך בפעילות ענפה של קהילת הבוגרים.

פירסומים

ניאו-שמרנות ישראלית: קווי היסוד

פורסם בגליון מיוחד של כתב העת השילוח לכנס השמרנות הישראלית, מאי 2019.