פרופ' שמואל טריגנו

פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הדעת ושל הפוליטיקה באוניברסיטת סורבון-ננטר.
הקים ועמד בראש האגודה "מצפה העולם היהודי" (Observatoire du monde juif) בפריז.
חיבר וערך כ-40 ספרים בתחומי מדעי החברה, סוציולוגיה ופילוסופיה פוליטית.