פרופ' ישראל אומן

חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005.
מומחה לתורת המשחקים.
פרופ' אמריטוס במרכז הבינתחומי לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית.