פרופ' אלה בלפר

פרופסור אמריטוס במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן.
לשעבר ראשת המחלקה למדע המדינה ושל המחלקה להיסטוריה כללית באונ' בר-אילן וחברה בוועדות המועצה להשכלה גבוהה.
ראש הקתדרה לחקר יהדות וחברה.