פרופ' משה קופל

מייסד ויו"ר פורום קהלת.
פרופ' למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן, מומחה ללמידה חישובית ולאחזור מידע טקסטואלי.