אביחי צור

ד"ר צור מתגורר באפרת, נשוי ואב לארבעה. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בפרדוקס ׳הידיעה והבחירה׳ במשנת ר׳ צדוק הכהן מלובלין, והיא מהווה חלק מספר שעתיד להתפרסם בהוצאת ׳תבונות׳. תרגם וערך את ספרו של זלמן גרדובסקי, ״בלב הגיהינום - יומנו של אסיר וממנהיגי מרד הזומדרקומנדו באושוויץ״,  מלמד מחשבת ישראל במוסדות לאזרחים ותיקים.