אודליה אזולאי

חוקרת בדסק ישראל ואחראית קשרי כנסת וממשל במכון המחקר NGO Monitor ודוברת בהתנדבות של תנועת התעוררות בירושלים.
בעלת תואר ראשון ושני למזרח תיכון ויחסים בינלאומיים באונ' העברית.
בעבר חוקרת בתחום המזרח התיכון במרכז למחקר מדיני של משרד החוץ ומתמחה במשלחת הישראלית לאו"ם בניו יורק.
שירות לאומי במשרד החוץ.