Document page 001 1

התכנית מיועדת לבוגרי תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות המעוניינים בהמשך למידה, העמקה ורכישת כלים מקצועיים לעיצובם כמנהיגים ופעילים במרחבי ההשפעה הציבורית.

תכנית עמיתי זהות ומדיניות נועדה לפתיחת אופקים חדשים בתחומי המדיניות הציבורית והעמקה נוספת בנושאי ליבה שנידונו בתכנית לזהות ומדיניות. בתכנית ייפגשו העמיתים עם מרצים בכירים, אישי ציבור ומובילי מדיניות בציבוריות הישראלית. בנוסף, משלבת התכנית סיורים וסדנאות לטיפוח אישי וקבוצתי.

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לבוגרי תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות מכל המחזורים לאורך שנות פעילות המכללה.

היקף הלימודים

הלימודים יתקיימו בערב לימודים מרוכז מדי שבוע, בימי ראשון, בין 17:00-21:00. במקביל לשנת הלימודים האקדמית, למשך 17 מפגשים, מפגש ראשון ב-22/10/17, ב' חשון, מפגש אחרון ב-25/3/17, ט' ניסן. במהלך חופשת הסמסטר ובחג החנוכה לא יתקיימו מפגשים.

הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה, מרכז ציפורי, ולצידם יתקיימו מספר סיורים. בנוסף, במהלך שנת הלימודים, יתקיימו סדנאות מנהיגות ופיתוח אישי.

לוח זמנים שנתי לשנת הלימודים הנוכחית:

עמיתי זהות2018 תוכנית שנתית3333

עלויות

שכר לימוד שנתי בגובה 800 ₪, מתוכם 200 ש"ח ישולמו כדמי רישום.

היתרה בשני תשלומים- האחד ב- 1.11.17 והשני ב- 1.12.17

*שכר הלימוד מסובסד ומהווה חלק קטן מעלות הלימודים בתכנית

למידה אקטיבית בתכנית

נוכחות מלאה – התכנית איננה פתוחה להשתתפות חלקית. אנו יודעים שבוגרי התכנית לזהות ומדיניות עושים חיל במרחבים הציבוריים ועמוסים מאוד. עם זאת, להצלחת התכנית אנו עומדים על הדרישה לנוכחות מלאה.

לתכנית העמיתים רציונאל כולל והיא מבוססת מבחינת תכנית וחברתית גם יחד על השתתפות מלאה ופעילה. במקרים חריגים, יש לתאם היעדרויות הכרחיות מראש, וישירות מול מנהלי התכנית. משתתף שלא יקפיד על נוכחות מלאה לא יוכל להמשיך ולהשתתף בתכנית.

קריאה שבועית – את התכנית תלווה מקראת מאמרים ומקורות ייעודית. אחת לחודש יוגש דו"ח עיבוד/קריאה ובו התייחסות לאחד מהמאמרים או למפגשי התכנית.

עומק ואינטלקט במנהיגות (פרויקט שנתי)- משתתפי התכנית יבחרו סוגיה עליה הם יכתבו נייר עמדה המעביר מסר ממוקד, הקשור בתכנים שנידונו, באמצעות טיעון ברור והתמודדות אפקטיבית עם טיעוני נגד. בסיום השנה יציגו מספר משתתפים ניירות מדיניות בפני הקבוצה אודות נושאים שנידונו בתכנית. ניירות אלה יפורסמו בדף הפייסבוק ובאתר המכללה.

הרשמה עמיתי זהות ומדיניות

שם פרטי ומשפחה*
שדה חובה

בוגר מחזור*
Invalid Input

מין
Invalid Input

טלפון נייד*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

מקום מגורים
Invalid Input

תפקיד נוכחי
Invalid Input

קורות חיים
Invalid Input

דמי הרשמה 200 ש"ח ל- בנק בינלאומי 31 סניף קרית משה 114 חשבון 395870

מס' אסמכתא*
Invalid Input

לפרטים נוספים ניתן לפנות לספיר בן שטרית מנהלת קהילת המכללה sapir@statesmanship.org.il או בטלפון 077-5156011.

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: