Document page 001 1

התכנית מיועדת לבוגרי תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות המעוניינים בהמשך למידה, העמקה ורכישת כלים מקצועיים לעיצובם כמנהיגי ציבור ופועלים במרחבי השפעה ציבורית.

תכנית עמיתי זהות ומדיניות נועדה לפתיחת אופקים חדשים בתחומי המדיניות הציבורית העמקה נוספת בנושאי ליבה שנידונו בתכנית לזהות ומדיניות. בתכנית ייפגשו העמיתים עם מרצים בכירים, אישי ציבור ומובילי מדיניות בציבוריות הישראלית. בנוסף, משלבת התכנית סיורים וסדנאות לטיפוח אישי וקבוצתי.

היקף הלימודים

הלימודים יתקיימו בערב לימודים מרוכז מדי שבוע, בימי ראשון, בין 17:00-21:00. במקביל לשנת הלימודים האקדמית, למשך 17 מפגשים, מפגש ראשון ב-22/10/17, ב' חשון, מפגש אחרון ב-25/3/17, ט' ניסן. במהלך חופשת הסמסטר ובחג החנוכה לא יתקיימו מפגשים.

הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה, מרכז ציפורי, ולצידם יתקיימו מספר סיורים. בנוסף, במהלך שנת הלימודים, יתקיימו סדנאות מנהיגות ופיתוח אישי.

לוח זמנים שנתי לשנת הלימודים הנוכחית – יעלה במהלך חודש אוגוסט.

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לבוגרי תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות מכל המחזורים לאורך שנות פעילות המכללה.

עלויות

שכר לימוד שנתי בגובה 800 ₪, מתוכם 200 ש"ח ישולמו כדמי רישום.

היתרה בשני תשלומים- האחד ב- 1.11.17 והשני ב- 1.12.17

*שכר הלימוד מסובסד ומהווה חלק קטן מעלות הלימודים בתכנית

דרישות התכנית

נוכחות – התכנית איננה פתוחה להשתתפות חלקית. אנו יודעים שבוגרי התכנית לזהות ומדיניות עושים חיל במרחבים הציבוריים ועמוסים מאוד. עם זאת, להצלחת התכנית אנו עומדים על הדרישה לנוכחות מלאה.

לתכנית העמיתים רציונאל כולל והיא מבוססת מבחינת תכנית וחברתית גם יחד על השתתפות מלאה ופעילה. בהתאם, אין מקום לאיחורים לימי הלימוד, להיעדרות מחלקי ימים וכיו"ב. במקרים חריגים, יש לתאם היעדרויות הכרחיות מראש, וישירות מול מנהלי התכנית. משתתף שלא יקפיד על נוכחות מלאה לא יוכל להמשיך ולהשתתף בתכנית.

דו"חות קריאה שבועיים – יש להגיש דו"ח קריאה (עד עמוד) ובו תקציר או ביקורת של אחד מפריטי הקריאה. תכלית הדו"חות היא לעורר חשיבה ממוקדת וחדה יותר לקראת יום הלימודים. על המשתתפים להגיש דו"ח קריאה כל שבוע. את הדו"ח יש להגיש במייל או בתחילת היום הלימודים.

עומק ואינטלקט במנהיגות- משתתפי התכנית יבחרו סוגיה עליה הם יכתבו נייר עמדה המעביר מסר ממוקד, הקשור בתכני שנידונו, באמצעות טיעון ברור והתמודדות אפקטיבית עם טיעוני נגד. את הטיעון יפרשו העמיתים לכדי מנהיגות, עשייה ציבורית, ויציגו את ההיבט התכנוני והמעשי הדרוש לשם מימוש טיעונם. בסיום השנה יציגו מספר משתתפים ניירות מדיניות בפני הקבוצה אודות נושאים שנידונו בתכנית. ניירות אלה יפורסמו בדף הפייסבוק ובאתר המכללה.

הרשמה

שם פרטי ומשפחה*
שדה חובה

בוגר מחזור*
Invalid Input

מין
Invalid Input

טלפון נייד*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

מקום מגורים
Invalid Input

תפקיד נוכחי
Invalid Input

קורות חיים
Invalid Input

דמי הרשמה 200 ש"ח ל- בנק בינלאומי 31 סניף קרית משה 114 חשבון 395870

מס' אסמכתא*
Invalid Input

לפרטים נוספים ניתן לפנות לספיר בן שטרית מנהלת קהילת המכללה sapir@statesmanship.org.il או בטלפון 077-5156011.