יומן קהילת המכללה

  • אירועים מטעם המכללה
  • יוזמות מתוך הקהילה
  • אירועי פעילות ציבורית של בוגרים וסטודנטים

לפרסום אירועים יש לשלוח זימון למייל : community@statesmanship.org.il