התמודדות יהודית עם מודרנה

קורס העוסק בתהפוכות ובתהליכים שעברו על העולם היהודי בעת החדשה. הקורס פותח בהיכרות עם ימי הביניים - בעולם הכללי ובקהילה היהודית. לאחר מכן, מוצגת סקירה רחבה של מהפכות העת-החדשה - במדע ובטכנולוגיה, בדת ובפילוסופיה ובמבנים החברתיים.

לאור זאת מוצגים ומנותחים זרמים שונים שהופיעו בעולם היהודי, מימי השכלת ברלין ועד תום מלחמת העולם הראשונה: ההשכלה לגווניה, תנועות ה'תיקונים בדת', האורתודוקסיה הליטאית והחסידית, התומכים והמתנגדים לתנועה הציונית ולבסוף הגותו של הראי"ה קוק.

יהדות ומודרנה - סילבוס

מטרות הקורס:

 • להבין ולהכיר את השינויים והמהפכות של העת החדשה.
 • להכיר את התגובות השונות בעולם היהודי לשינויים האלה.
 • להכיר את הגותו של הראי"ה קוק כשיטה עצמאית בסוגיה זו.
 • לעודד חשיבה עצמאית על המורכבות של העת החדשה ואתגריה.

ראשי פרקים:

הקורס מחולק ל-10 יחידות הוראה, הכוללות 4 נושאים (מחולקים לפי צבעים):

 • רקע - מצב היהדות ואירופה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
 • העת החדשה ומשמעותה – מבוא
 • מהפכות בעת החדשה / 1
 • מהפכות בעת החדשה / 2
 • התנגשות או המפגש – ראשית ההשכלה
 • תגובות בעולם היהודי לפי זרמים / 1
 • תגובות בעולם היהודי לפי זרמים / 2
 • תגובות בעולם היהודי לפי זרמים / 3
 • תורתו של הראי"ה / 1
 • תורתו של הראי"ה / 2 + אפילוג
 • נושאי הלימוד (נתון לשינויים)

יחידה 1 – רקע:

מצב היהדות בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת לאור המצב הכללי באירופה:

 • ימי הביניים בעולם הכללי: הכנסייה הקתולית – החובקת כל / הפיאודליזם / ימי הביניים המאוחרים / ההשקפה הגיאוצנטרית והאדריכלות הגותית.
 • מצבה של היהדות בגולה בתקופת המעבר בין ימי הביניים לעת החדשה: הקהילה היהודית
 • מאורעות בשלהי ימי הביניים בעולם היהודי: גירוש ספרד והשפעתו / האנוסים ומשמעותם / המרכז בצפת – קבלה והלכה פרעות ת"ח ות"ט / השבתאות / עליית החסידות.

יחידה 2 – העת החדשה ומשמעותה:

מבוא היסטורי ורעיוני :

 • סקירה היסטורית מהירה: ציר היסטורי להיכרות עם האירועים המשמעותיים של העת החדשה.
 • למשמעותה של המודרנה:  דיון על רעיון חירות האדם כציר מחשבתי חורז.

יחידה 3 – מהפכות בעת החדשה / 1 :

 מהפכה מדעית וטכנולוגית:

 • ה"רנסנס המדעי" במאות ה-15 וה-16: גוטנברג והמצאת הדפוס אבק השרפה והשינוי בשדה הקרב / מגלי הארצות / המתודה המדעית החדשה / קופרניקוס וההשקפה ההליוצנטרית
 • התפתחויות מדעיות מהמאה ה-17 ואילך: התבססות המדע / ניסויים וגילויים רבים / ניוטון / המאות ה-18 וה-19 במדע ובטכנולוגיה.

יחידה 4 – מהפכות בעת החדשה / 2:

 שינויים בעולם הרוחני והחברתי:

 • הרפורמציה והעולם הדתי החדש: הרקע לרפורמציה / מרטין לותר והעקרונות הדתיים החדשים /  זרמים נוספים וכתות חדשות / מלחמות הדת / התגובות בעולם הקתולי.
 • התפתחות הפילוסופיה החדשה והנאורות: הרנסנס ומשמעותו / "הפילוסופיה החדשה": דקארט – ה"אני החושב" / ברוך שפינוזה והשפעתו בטווח הארוך /  הספקנות של דיוויד יום / עמנואל קאנט - ה"מהפכה הקופרניקאית" והנאורות / ג.ו.פ הגל  - היסטוריוסופיה / רוחות משבר בסוף המאה ה-19.
 • שינויים פוליטיים ומחשבה מדינית: עליית המדינה הריכוזית / הקולוניאליזם והאימפריאליזם / האמנה החברתית / המהפכה האמריקאית / המהפכה הצרפתית והביקורת השמרנית / כיבושי נפוליון והריאקציה לאחר נפילת / "אביב העמים 1848" / המהפכה התעשייתית ותנועת ההגירה ההמונית.
 • אידיאולוגיות חברתיות: ליברליזם – ג'. ס. מיל / לאומיות ורומנטיקה / סוציאליזם רדיקלי וסוציאל-דמוקרטיה: מרקס ואנגלס, לסל וברנשטיין / בין האידיאולוגיות לרעיון הדמוקרטיה.

יחידה 5 – ההתנגשות או המפגש:

ראשית ההשכלה:

 • רקע היסטורי למצב היהודים במערב: הקהילות החדשות במערב / האמנציפציה הפורמלית בימי נפוליון / ה"סנהדרין" / הצורך של היהודים לשינוי המעמד.
 • מנדלסון וחוגו: חייו של משה מנדלסון / פירוש המקרא / "ירושלים".  
 • וייזל, אייכל ואחרים: נפתלי ה. וייזל - 'דברי שלום ואמת' והקריאה לשינוי בחינוך / יצחק אייכל ו"המאסף" / משבר השכלת ברלין / התרחבות חוגי ההשכלה /אופייה של ההשכלה במזרח אירופה / "ההשכלה מטעם".

יחידה 6 – תגובות בעולם היהודי לפי זרמים / 1:

פריצת ההלכה והמנהג בזרמים המודרניים:

 • התפתחות התנועה הרפורמית: הקונסיסטוריה בווסטפליה / הטמפל בהמבורג והסידור ה"מתוקן" / התגבשות התנועה – אברהם גייגר והוועידות / האידיאולוגיה: היחס לתורה שבכתב ושבעל פה, ללאומיות היהודית, תורת התעודה / שמואל הולדהיים והרפורמה הקיצונית / התפשטות מחוץ לגרמניה / הרפורמה בארה"ב.
 • האסכולה הפוזיטיבית היסטורית – היהדות הקונסרבטיבית: הרב זכריה פרנקל / בית המדרש לרבנים בברסלאו / ההתפשטות לארה"ב - בית המדרש לרבנים בניו יורק / תהליכים במאה ה-20. 

יחידה 7 –תגובות בעולם היהודי לפי זרמים / 2:

תגובות בעולם ה"אורתודוקסי":

 • החת"ם סופר – "חדש אסור מן התורה":  ייחודו של החת"ם סופר כ"אבי האורתודוקסיה" / היחס לארץ ישראל / תלמידיו האולטרה –אורתודוקסיה / ר' עקיבה יוסף שלזינגר.
 • התגובה החסידית לגווניה: תהליכים פנימיים בתנועת החסידות מהדור השלישי ואילך / רבי מנחם מנדל מרימנוב והאולטרה אורתודוקסיה החסידית – הדגשת הלבוש / גליציה כזירת מאבק בין משכילים לחסידים / חצרות נוספות בגליציה ובהונגריה / רבי נחמן מברסלב כתגובה עקרונית ייחודית להשכלה / אדמו"רי חב"ד וההתמודדות על "ההשכלה מטעם" / ה"צמח צדק" / מהר"ש ורש"ב.
 • התגובה הליטאית: הגאון מווילנה / ר' חיים והקמת ישיבת וולוז'ין / האתוס הלמדני / תנועת המוסר כהתמודדות עם הנאורות.
 • "תורה עם דרך ארץ" – הרש"ר הירש:האופי הייחודי של יהדות גרמניה / לגיטימציה למודרניזציה – "דרך ארץ" / עיקרון הפרדת הקהילות והפולמוס אודותיו / היחס ללאומיות ולארץ ישראל.

יחידה 8 – תגובות בעולם היהודי לפי זרמים / 3:

ציון – שיבת ציון, אנטישמיות והתנועה הציונית

 • האנטישמיות המודרנית: שנאת ישראל ההיסטורית / האנטישמיות החדשה לאור האמנציפציה / פרשת דרייפוס / עלילות-דם ופוגרומים במזרח אירופה.
 • השורשים של שיבת ציון המודרנית: העליות הקדומות לארץ ישראל / גירוש ספרד והמרכז בצפת / הקבלה והשפעתה / רבי יהודה חסיד, רבי חיים אבולעפיה ועליות המאה ה-17 וה-18 / עליית החסידים / תלמידי הגר"א / שינוי במעמד היהודים במערב – יהודים בעמדות מפתח / אדולף כרמיה וכי"ח.
 •  מבשרי הציונות: מבשרי הציונות כהתמודדות עם המודרנה / רבי יהודה אלקלעי – הגותו ויוזמותיו / הרב צבי הירש קאלישר – "דרישת ציון" ו"החברה ליישוב ארץ ישראל" / משה הס - מסוציאליזם לחזון ציוני.
 • חובבי ציון ו"העלייה הראשונה": הופעת קבוצות של חובבי ציון ברומניה / הסופות בנגב והתעוררות המשכילים ברוסיה / ליליינבלום ופינסקר  / התגבשות – ועידת קטוביץ' / שילוב בין רבנים ומשכילים / הרב מוהליבר / "אחד העם" ו"בני משה".
 • הרצל והתנועה הציונית:  בנימין זאב הרצל / "מדינת היהודים"  ומאמצים מדיניים ראשונים / הקונגרס הציוני / התבססות התנועה הציונית / הציונות כאתגר למחנות השונים בעולם היהודי.
 • תגובות והתנגדות לעולם הציוני: מניעי ההתנגדות האורתודוקסית לשיבת ציון / המתנגדים המתונים לתנועה הציונית / ההתנגדות הרדיקלית – הרש"ב, "אור לישרים", אדמו"רי הונגריה / ההתנגדות הנאו-אורתודוקסית / התנגדות לציונות מהחוגים הליברליים וה"מתבוללים" / סוציאליזם יהודי / "הבונד".           
 • זרמים בתנועה הציונית: "ציונות מדינית" ו"ציונות מעשית" / "ציונות רוחנית" – אחד העם ותלמידיו / פולמוס ה"קולטורה" /  "המזרחי" / הרב יצחק יעקב ריינס / פרישת רבנים והקמת "אגודת ישראל"  / ציונות סוציאליסטית / נחמן סירקין / מפלגות פועלים בארץ ישראל.

יחידה 9 – תחיית הקודש: תורתו של הראי"ה / 1:

הרב קוק "קורא את המודרנה": הרב קוק – ביוגרפיה / "השינויים העיקריים במחשבה החדשה".

 • התעלות העולם: תפיסת הזמן במודרנה / "התעלות העולם" / ירידות ונסיגות / אירועים היסטוריים קונקרטיים / היחס לתורת האבולוציה הדרוויניסטית / "ירידת הדורות" ?
 • האדם ומקומו: המתח בעולם המודרני בין הומניזם לנטורליזם / יחסו של הראי"ה לתופעת הכפירה / מעמדו של האדם / היחס להשקפה האימננטית.
 • מדע, ביקורת ויצירה חופשית: ההתנגדות ל"חכמות חיצוניות בעולם היהודי-מסורתי / ביקורת הראי"ה על החשש מלימודים אלה / היחס בין חכמת לחכמת קודש / מחקר ביקורתי ואמונה / היחס למשכילים נאו-אורתודוקסים / הקמת האוניברסיטה בהר הצופים / הספרות והאמנות / "בצלאל".   

יחידה 10 – תחיית הקודש: תורתו של הראי"ה / 2:

"השיבה אל הטבע": יחס ריאליסטי ורומנטי לטבע בעת החדשה / ביקורת הראי"ה על "ריאליזם אדוק" / בין עולם הזה לעולם הבא – על פי "למהלך האידאות" / קידוש הטבע – יחס "רומנטי" / הגוף ופעילות גופנית.

 • האומה הישראלית ותחייתה: לגיטימציה לתופעות מודרניות לאור התחייה / בין היסוד הלאומי בישראל לשאלת ההתפתחות של התורה שבעל-פה / הראי"ה מול דמויות ותנועות בדורו.
 • אפילוג: 

דיון קצר בדילמות חדשות שהופיעו במאה ה-20: התפתחות טכנולוגית מואצת / מלחמות העולם והשואה / ליברליזם חדש, פמיניזם ופוסט-מודרנה.

התמודדות יהודית עם מודרנה

לקבלת חומרי לימוד מלאו פרטים - ותקבלו למייל שלכם את חומרי הלימוד.

שם
Invalid Input

Email
Invalid Input