הקורס עוסק בשאלות יסודיות בהגות המדינית: האם האדם הוא יצור חברתי-מדיני מטבעו, או שהוא בטבעו דווקא אינדיבידואל עצמאי? האם החברה משחיתה את האדם או מפתחת אותו? בקורס מוצגות עמדותיהם של גדולי ההוגים המדיניים - מימי יוון העתיקה ועד העת החדשה. בנוסף, הקורס עוסק בשאלת הלאומיות המודרנית, ובגישות השונות במחקר אודותיה. (הקורס נמצא בתהליך פיתוח וטרם נכתב במלואו)

סילבוס

קורס מקוון בהפקת המכללה למדינאות, ירושלים
אחראי אקדמי: ד"ר אסף מלאך
מתרגל: זאב גינזבורג
הקף: 1 ש"ש, סמסטריאלי


מטרות הקורס

  • 1. להעלות דילמות יסודיות המלוות את המחשבה המדינית
  • 2. להכיר כיוונים שונים בהגות המדינית בהקשר לשאלת היחס בין היחיד לחברה
  • 3. להבין את הקשר בין שאלת החברה לשאלה המוסרית
  • 4. להכיר את האסכולות השונות בשאלת הלאומיות המודרנית
  • 5. לבחון את מידת הייחודיות של הלאומיות היהודית בהקשר זה
  • 6. להתמודד עם אתגרים המלווים את מדינת הלאום בכלל ומדינת ישראל בפרט
  • 7. לקבל כלים לשילוב בין דיסציפלינות רעיוניות שונות – פילוסופיה, היסטוריה ואזרחות

נושאי הלימוד בקורס וייחודו

קורס זה דן בסוגיות יסוד במחשבה המדינית והחברתית ובהשלכתן על המציאות בישראל כיום. לאחר הכרות יסודית עם מושגי המפתח – יחיד, חברה, מדינה וכדומה, נפתח בדיון מעמיק על טבעו של האדם, והיחס שבין האדם כפרט לבין החברה והמדינה בה הוא חי. האם האדם הוא, ביסודו, יחיד בודד – או דווקא "יצור מדיני"? שאלה עקרונית נוספת, היא שאלת המוסר והצדק: האם האדם ביסודו הוא חיית פרא ורק המערכת המדינית מרסנת את טבעו – או שהאדם דווקא ישר ותם, ודווקא חיי החברה הם המשחיתים אותו? לאור שאלות אלה, נערוך סקירה תמציתית של ההגות המדינית – בעיקר זו המערבית, אך תוך שימת לב להתייחסות לנושאים אלה במחשבת ישראל.

לאחר ההיכרות עם יסודות המחשבה המדינית, נפנה לדיון בשאלה ההיסטורית של הלאומיות המודרנית – והלאומיות היהודית בפרט. נבחן את הזרמים השונים בחקר הלאומיות ונעלה את השאלה: האם הלאומיות היא תופעה "מומצאת", או שהיא מבוססת על היסטוריה ארוכה? האם יש ייחודיות לעם היהודי ולתנועה הלאומית המודרנית שלו – הציונות – בהקשר זה?

לבסוף, נפנה לדיון באתגרים העולים לנוכח קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נשאל: מה ההצדקה לקיומה של מדינת לאום בכלל – והלאום היהודי בפרט? נעלה מספר דילמות הכרוכות באופייה הלאומי של מדינת ישראל – שאלת היחסים עם יהודי התפוצות, היחס למיעוטים ודילמות הכרוכות בציות לחוק.

שילוב ייחודי זה, בין יסודות הגותיים, היסטוריים ואקטואליים, מאפשר לימוד "הוליסטי", בו התחומים מעשירים ומשלימים זה את זה: הרקע הפילוסופי מאפשר דיון מעמיק ורציני בדילמות האקטואליות – ואלו בתורן מחדדות את משמעותם של דיונים שיכולים להיתפס כמופשטים ו"תלושים". ההיכרות עם התהליכים ההיסטוריים הרלוונטיים נותנת פרספקטיבה רחבה ושלמה יותר ומעגנת הן את הדיון האקטואלי והן את הדיון הפילוסופי במשך ההיסטורי ארוך הטווח.

שיטת לימוד ייחודית זו, מבטאת את דרכה החינוכית-אינטלקטואלית של "המכללה למדינאות", המפיקה קורס זה.