חה"כ עמית הלוי

מייסד המכללה

איש מדיניות ציבורית
בוגר ביה"ס למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית .