השופט (דימ.) יהושע גרוס

לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. כיהן כ- 30 שנה בתפקידי שיפוט.
משמש כיום יו"ר ועדת אימוצים, חבר ועדת ערר לפי חוק השבת נכסים של נספי שואה, וחבר ועדת האכיפה המנהלית על פי חוק ניירות ערך.