פרופ' אפרים קארש

ראש מכון בס"א למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר-אילן.
פרופסור אמריטוס במחלקה ללימודי מזרח תיכון בקינגס-קולג' בלונדון.