ההרשמה לשנה הבאה נמצאת בעיצומה!

 הגישו את מועמדותכם כאן

התכנית לזהות ומדיניות פועלת כ- 11 שנים ומכנסת בכל שנה כ- 30 סטודנטים מצטיינים בתחומי החברה, המשפטים והרוח, לצורך הכשרתם למנהיגות ציבורית ואקדמית.

התוכנית בת 400 שעות ובעלת אופי רב-תחומי. היא כוללת הרצאות על יסודות המשטר במדינה יהודית ודמוקרטית, על רבדי עומק בזהות היהודית והישראלית, על מבנה התשתית הדתית-חברתית-פוליטית של המזרח התיכון, על יחסי חברה-צבא ועל תפיסת הביטחון של ישראל, על המערכת הבינלאומית, על חברה וכלכלה בישראל ועוד.

בנוסף, משלבת התוכנית סיורים, סופי שבוע וסדנאות לטיפוח אישי וקבוצתי.

היקף הלימודים

הלימודים יתקיימו במקביל לשנת הלימודים האקדמית, במשך שני סמסטרים, ביום לימודים מרוכז מדי שבוע, מהשעה 09:30 ועד השעה 20:15. הלימודים מתקיימים בימי חמישי.

התכנית כוללת כ-30 מפגשים שבועיים לאורך השנה האקדמית, המורכבת משני סמסטרים (ארבעה רבעונים). במהלך חופשת הסמסטר לא מתקיימים מפגשים.
הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה במרכז ציפורי ביער ירושלים (אפשרות להסעות במידת הצורך) ובנוסף מתקיימים מספר סיורים וסופי-שבוע ברחבי הארץ. במהלך שנת הלימודים, יתקיימו סדנאות מנהיגות ופיתוח אישי.


לוח זמנים שנתי לשנת הלימודים הנוכחית – לצפייה לחץ כאן.
תכנית הלימודים של מסלול המצטיינים בשנת הלימודים הקודמת (כל השנה) – לצפייה לחץ כאן.

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לצעירות ולצעירים בולטים בתחומם, בעלי פוטנציאל מנהיגותי ופעילים בראשית דרכם במרחב הציבורי בישראל, הנמצאים תוך כדי לימודים בתחומי החברה, הרוח והמשפטים, או לאחר סיום לימודיהם בתחומים הללו, אשר מכוונים לעסוק במחקר אקדמי או להשתלב בתפקידים בכירים בשדות השונים בזירה הציבורית בארץ ובעולם: פוליטיקה, שירות המדינה, ביטחון, דיפלומטיה, תרבות, תקשורת, מגזר עסקי וחברה אזרחית.
התכנית מיועדת לגילאים 22-35.

עלויות

שכר לימוד שנתי בגובה 2,800 ₪- לא כולל דמי הרשמה. יש להבהיר כי שכר הלימוד מסובסד ומהווה חלק קטן ביותר מעלות הלימודים בתכנית.
במידת הצורך קיימת אפשרות למלגת השתתפות בשכר לימוד. המלגה נתונה לשיקול דעת המכללה.

דרישות התכנית

נוכחות – התכנית איננה פתוחה להשתתפות חלקית! יש לה רציונל כולל, והיא מבוססת מבחינת תוכנית וחברתית גם יחד על השתתפות מלאה ופעילה בכל מרכיביו. בהתאם, אין מקום לאיחורים לימי הלימוד, להיעדרות מחלקי ימים וכיו"ב. במקרים חריגים, יש לתאם היעדרויות הכרחיות מראש וישירות מול מנהלי התכנית. משתתף שלא יקפיד על נוכחות מלאה לא יוכל להמשיך ולהשתתף בתכנית.

דו"חות קריאה שבועיים – יש להגיש דו"ח קריאה (עד עמוד) ובו תקציר או ביקורת של אחד מפריטי הקריאה. תכלית הדו"חות היא לעורר חשיבה ממוקדת וחדה יותר לקראת יום הלימודים. על המשתתפים להגיש דו"ח קריאה כל שבוע. את הדו"ח יש להגיש בתחילת יום הלימודים.

בחני ידע – במהלך השנה יתקיימו מספר בחני בקיאות שמטרתם ליצור בסיס משותף של מושגי יסוד ובהם יידרשו המשתתפים לעמוד בהצלחה.

ניירות עמדה רבעוניים – עם סיומו של כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים יידרשו המשתתפים להגיש מטלה מסכמת בהיקף של 800 מילים, הפורסת מסר ממוקד הקשור בתכני הרבעון שהסתיים באמצעות טיעון ברור והתמודדות אפקטיבית עם טיעוני נגד. בסיומו של כל סמסטר יציגו מספר משתתפים ניירות עמדה מצטיינים בפני הקבוצה אודות נושאים שנידונו בתכנית. ניירות אלה יפורסמו בדף הפייסבוק ובאתר המכללה.