רקע

המפעל הציוני ומדינת ישראל נמצאים מיסודם בדיסונאנס מובנה: מחד, התנועה הציונית פעלה למימוש ערכים בעלי זהות לאומית פרטיקולארית כמו: ריבונות, השיבה לארץ ישראל, חידוש השפה העברית, ערכי מורשת ועוד. מאידך, השאיפה לנורמליזציה, להיות ככל העמים, מובנית בחזרתו של העם היהודי אל הריאליה והיא מעמתת את הזהות הפרטיקולרית עם מערכות ערכים אחרות, כמו גם עם אילוצים וצרכים מעשיים של חיי אומה.

תהליך ליבון וגיבוש ערכי היסוד באו לידי ביטוי בהתפתחותה ההיסטורית של המדינה, ובקביעת המדיניות בשאלות מרכזיות מימי טרום הקמת המדינה ועד ימינו אלה.

מוקד השפעה מרכזי בתהליך זה, הינו האליטה האינטלקטואלית והתרבותית. כבכל חברה דווקא קבוצה זו היא יוצרת את הרעיונות, אותם מממשים אנשי השרות הציבורי במערכות השונות. האתגרים הייחודיים שישראל ניצבת בפניהם מחייבים פיתוח מנהיגות אינטלקטואלית וציבורית, בעלת זהות מפותחת, ידע נרחב וזיקה עמוקה לחברה הישראלית ולממדים ההיסטוריים והתרבותיים שלה.

הדרך לפיתוח מנהיגות כזו, עוברת בלימוד מעמיק ורב תחומי, פיתוח מיומנויות אישיות ושותפות לקהילה מקצועית, המוכוונת לתרומה אמיתית לחברה ולמדינה.

חזון

המכללה למדינאות נוסדה בשנת תשס"ז (2007), כמוסד אינטלקטואלי המבוסס על הגות יהודית ציונית במטרה להכשיר מדינאים ומנהיגי ציבור, בעלי תודעה היסטורית, עומק מחשבתי ורוחב דעת, המסורים לבניינה ולשגשוגה של מדינת ישראל.

מטרות המכללה

עיצוב שיח אינטלקטואלי ותרבותי.

הכשרת מנהיגות ציבורית בעלת מודעות היסטורית ופרספקטיבות רחבות.

קידום צעירים מוכשרים לעשייה במרחב הציבורי.