מאיר פרידמן

מנחה תוכנית המצטיינים לזהות ומדיניות

מחנך, מרצה ומנחה קבוצות
בעל תואר ראשון בחינוך, היסטוריה ומחשבת ישראל

לשעבר מנהל חינוכי ורכז הבוגרים של ''מדרשת השילוב נטור''
עמית בבית מדרש ''הראל'' להכשרת רבנים ורבניות