ד"ר עשהאל אבלמן

מנהל אקדמי

היסטוריון של היהדות בעת החדשה. ראש החוג להיסטוריה במכללת הרצוג ומרצה במרכז האקדמי שלם.
מחבר הספרים: "תולדות היהודים: היסטוריה ישראלית", דביר, 2019; "מכל הלשונות: למה אנחנו מדברים עברית?", דביר 2022.