מבט על יום לימודים במכללה

"התוכנית לזהות ומדיניות' במכללה פועלת כבר שנה עשירית ומכנסת כל שנה כ-35 סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בתחומי החברה, המשפטים והרוח, במטרה להכשיר אותם למנהיגות ציבורית ואקדמית.

"התוכנית לזהות ומדיניות" במכללה פועלת כבר שנה עשירית ומכנסת כל שנה כ-35 סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בתחומי החברה, המשפטים והרוח, במטרה להכשיר אותם למנהיגות ציבורית ואקדמית. התכנית כוללת הרצאות על יסודות המשטר במדינה יהודית ודמוקרטית, על רבדי עומק בזהות היהודית והישראלית, על התשתיות של המציאות במזרח התיכון ותפיסת הביטחון של ישראל, על המערכת הבינלאומית, על חברה וכלכלה בישראל, ועוד.
התוכנית משלבת סיורים וסדנאות לטיפוח אישי וקבוצתי, ובמהלכה נפגשים הסטודנטים בגורמים משמעותיים בחברה הישראלית: בפוליטיקה, בתקשורת, באקדמיה, בשדרת הפיקוד הבכירה של צה"ל, ביזמות הכלכלית והחברתית ובמגזר הציבורי."