סיוע חוץ וסיוע הומניטרי

סיוע ללא תמורה לאוכלוסיות מרוחקות הנמצאות במצוקה הוא אחד מאושיות היחסים הבינלאומיים בשנים האחרונות. התקצוב, המעורבות וההשלכות הגלובליות של הסיוע או אי הסיוע הם חלק מתפיסה בינלאומית רחבה של ממשלות ושל גופים שאינם מדינתיים (NGOs).

ניתן לטעון כי התפתחות הסיוע למדינות ולאוכלוסיות מרוחקות היא תוצאה של המהפכה הטכנולוגית והפיכת העולם כולו לכפר גלובלי. יתר על כן, היא מעידה על שינוי ערכי ותפיסתי נרחב של המדינות. כמו כן, קיימים בעלי אינטרסים כלכליים ופוליטיים רבים שהבינו את כוחו של הסיוע והם משתמשים בו לקידום מטרותיהם.
נסיבות אלו מובילות אל המחקר שלנו. מחקרנו יתמקד בהבנת המשמעות היחב"לית של הסיוע ההומניטרי ובהשלכות האתיות שלו.

לצפיה לחץ כאן.

Book Kricha