פרסומי המכון להוראת האזרחות וההיסטוריה

יחסי יחיד-חברה

היחידה עוסקת בתפיסת האדם והיחסים בינו לבין החברה והמדינה, כפי שמשתקפים בהגות הפילוסופית לדורותיה.

מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות / ד"ר אסף ידידיה

היחידה עוסקת בשאלות העומק של היותה של מדינת ישראל "מדינת העם היהודי". וסוקרת את היסטוריית היחסים לפני התנועה הציונית ואחריה ואת יחסה של מדינת ישראל ליהודי התפוצות.

הרקע ההיסטורי להקמת המדינה / ד"ר אסף ידידיה

היחידה סוקרת את הכמיהה העתיקה לציון לאורך הדורות ואת המימוש שלה, החל מההתעוררות הלאומית של המאה ה-19 ועד הקמת המדינה.

ישראל כמדינת לאום

היחידה סוקרת בהרחבה את הצידוקים השונים לקיומה של מדינת הלאום בכלל, וישראל כמדינת לאום בפרט.

לאומיות יהודית

היחידה עוסקת ביסודות הלאומיות היהודית העתיקה ופיתוחיה המודרניים, ומתמקדת בשאלת מקורות הלאומיות.