ישראל כמדינת לאום

היחידה סוקרת בהרחבה את הצידוקים השונים לקיומה של מדינת הלאום בכלל, וישראל כמדינת לאום בפרט.

לצפייה והורדה לחץ כאן.