יחסי יחיד-חברה

היחידה עוסקת בתפיסת האדם והיחסים בינו לבין החברה והמדינה, כפי שמשתקפים בהגות הפילוסופית לדורותיה.

לצפייה והורדה לחץ כאן.