המכון לאתיקה ויחסים בינלאומיים נוסד בשנת תשע"ה במכללה למדינאות במטרה ללבן סוגיות מתחום היחסים הבינלאומיים שיש להם היבטים אתיים, ולבחון את המקום הראוי של שיקולים אתיים בתחום מדיניות חוץ. המכון מתמקד בגיבוש עקרונות מנחים למדיניות חוץ מוסרית בהקשר הישראלי, ובהתאם לכך מקיים דיונים ומפרסם מחקרים בתחומים אלו.

בראש המכון עומד ד"ר אסף מלאך, ראש המכללה.

בשנת תשע"ה נכתבו במסגרת המכון מחקרים בנושאים הבאים:

סיוע חוץ וסיוע הומניטרי: מדיניות רצויה לישראל - מאת שראל ויינברגר
מדיניות סחר נשק - מאת ד"ר גל הדרי
הגדרת מלחמה צודקת במשפט ההומניטרי - עו"ד יונה שרקי

בשנת תשע"ו נכתבים סדרה של מחקרים נוספים בתחומי העיסוק של המכון.

לחומרים שהפיק המכון לחצו כאן.