יסודות האסלאם המתעורר בעולם הערבי

הטלטלה הערבית שהחלה בדצמבר 2010 חשפה את חלקה המתפרץ של הלבה הרותחת זה עידנים של הזהות האסלאמית בעולם הערבי. זהות זו קשורה בטבורה בתשתית הלשונית הערבית, במשפט האסלאמי על האסכולות השונות בו, בתודעת הידע המועבר במסורת ובעיקר בתגובתו של האיסלאם למודרניזציה, לחילון ולעליית מדינת הלאום. הסמינר על האסלאם המתעורר כיום מאפשר היכרות מעמיקה עם הדת והחברה האיסלאמית ועם מופעיה במרחב האזורי והמקומי, לרבות עליית האסלאם הגלובלי, באמצעות מקרי בוחן במפרץ הפרסי, במרחב סוריה-עירק, במצרים ובחברה הערבית בישראל.

הסמינר גובש בהנחיית מר אליעזר שרקי, מומחה למשפט אסלאמי במשרד המשפטים (בדימוס) והוא כולל הרצאות ע"י מומחים ומרצים אורחים, עיון משותף בטקסטים נבחרים, בחינת מקרים ספציפיים ודיונים בקרב העמיתים המשתתפים הסמינר.
הסמינר מיועד לעוסקים בעולם הערבי-מוסלמי בשדה הפוליטי, במערכת הצבאית, בזירה המדינית, בדיפלומטיה והסברה, במחקר האקדמי או בהקשר רלוונטי אחר.

מנהל אקדמי של תוכנית הסמינרים לבוגרים: ד"ר אלעד ליסון

מרצים

  • פרופ' משה שרון, החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת, האוניברסיטה העברית
  • מר אליעזר שרקי, מומחה למשפט אסלאמי במשרד המשפטים (בדימוס)
  • פרופ' אוריה שביט, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב
  • אלוף במיל' עמוס גלעד, ראש האגף המדיני-בטחוני במשרד הביטחון
  • ד"ר אוריה פורמן, החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת, האוניברסיטה העברית
  • אריאל קוך, החוג ללימודי המזה"ת, אוניברסיטת אריאל
 

מקראה - חומרי לימוד