אירופה מאין ולאן – על יסודותיהם של ההומניזם, הדמוקרטיה והחילון באירופה

במהלך השנים האחרונות מתמודדת אירופה עם גלי הגירה מסיביים, עם זעזועים כלכליים המערערים את האחדות האירופית ועם שחיקת ההגמוניה הצבאית במרחב הקרוב והרחוק. הסמינר על אירופה מעניק תמונת עומק על ההויה האירופית, מיסודותיה הנוצריים והרומיים, דרך הבנת הפרדוקס המכונן של התודעה המודרנית האירופית ועד הרב-תרבותיות הפוסטמודרנית של האיחוד האירופי.

הסמינר גובש בהנחיית פרופ' שמואל טריגנו, מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת פריס 10 (סורבון) והוא מספק כלים לחשיבה ולפעילות באירופה ומולה. הסמינר כולל הרצאות, קריאות צמודות בטקסטים נבחרים ודיונים בקרב משתתפי הסמינר.
קהל היעד של הסמינר הם דיפלומטים לעתיד ופעילי הסברה, חוקרים ויזמים של פעילות ציבורית בהקשר האירופי.

מנהל אקדמי של תוכנית הסמינרים לבוגרים: ד"ר אלעד ליסון

מרצים

  • פרופ' שמואל טריגנו, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת פריס 10 (סורבון)
  • אליעזר שרקי, מומחה לנצרות ואסלאם, משרד המשפטים (בדימוס)
  • העיתונאית לינדה פולמן,
  • ד"ר שלמה פרלה, החוג ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת בר אילן
 

מקראה - חומרי לימוד