תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות היא תוכנית לימודים ייחודית המעניקה ללומדים בה תשתית רחבת היקף לגבי הסוגיות המרכזיות שעל סדר היום הציבורי בישראל. לתכנית מתקבלים בכל שנה סטודנטים וסטודנטיות בעלי פרופיל ציבורי מובהק ויכולות לימודיות גבוהות בתחומי החברה, המשפטים והרוח.
היקף הלימודים הינו כ-400 שעות הכוללת הרצאות וסדנאות, דיונים וסיורים בארבעה תחומים עיקריים: היסטוריה זהות ומשטר, ישראל במזרח התיכון, ישראל בזירה הבינלאומית ומנהיגות כלכלה וחברה צודקת.
ארבעה מאפיינים מרכזיים לתוכנית הלימודים :

א. בין זהות ישראלית למדיניות ציבורית - אנו עוסקים בשאלות מדיניות אוניברסליות מנקודת מבט ישראלית קונקרטית ורואים בתרבות הייחודית בישראל כלי עבודה חיוני לאנשי מדיניות ציבורית.

ב. מומחיות והעמקה רב תחומית - בתוכנית משתתפים כ- 120 מומחים, אישי ציבור ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה אשר נבחרים בקפידה באופן מותאם לכל סוגיה וסוגיה. מבנה הלמידה הייחודי מחייב עיבוד של סוגיות מורכבות ללמידה תמציתית. כל יחידת לימוד כוללת מסה מרוכזת של ידע מבוסס וניתוח מעמיק.

ג. למידה קבוצתית פעילה - הקבוצה היא הלב הפועם של תוכנית הלימודים. תכני הלימוד העיוניים מלווים בדיונים, עיבודים קבוצתיים ומעגלי שיתוף המעשירים ומעמיקים את חוויית הלמידה והופכים את הקבוצה לנכס שממשיך עם הלומדים הרבה אחרי שהשנה נגמרת.

ד. ליווי אישי - המכללה רואה כיעד מרכזי טיפוח אישי של כל אחת ואחד מהלומדים. ההתפתחות האישית שזורה לאורך כל תוכנית הלימודים בסדנאות, שיחות אישיות וליווי כללי.

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לצעירות ולצעירים מעמיקים בעלי פרופיל מנהיגותי ברור בראשית דרכם במרחב הציבורי בישראל, הנמצאים תוך כדי לימודים בתחומי החברה, הרוח והמשפטים, או לאחר סיום לימודיהם בתחומים הללו, ואשר מכוונים את עצמם להשתלבות בתפקידים בכירים בשדות השונים בזירה הציבורית בארץ ובעולם: פוליטיקה, שירות המדינה, ביטחון, מחקר אקדמי, דיפלומטיה, תרבות, תקשורת וארגוני חברה אזרחית.
התכנית מיועדת לגילאים 23-35.

מסגרת הלימודים

הלימודים מתקיימים במקביל לשנת הלימודים האקדמית, בכל יום חמישי בשבוע, מהשעה 09:30 ועד השעה 20:15.
שנת הלימודים מורכבת מארבע רבעונים המקבילים לשני הסמסטרים האקדמיים. במהלך חופשת הסמסטר לא מתקיימים מפגשים.
הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה במרכז ציפורי ביער ירושלים ובנוסף מתקיימים מספר סיורים וסופי-שבוע ברחבי הארץ. במהלך חופשת הסמסטר, יתקיימו סדנאות מנהיגות ופיתוח אישי.
לוח זמנים שנתי לשנת לימודים לדוגמא – לצפייה לחץ כאן.
תכנית לימודים מלאה של מסלול המצטיינים בשנת הלימודים (להמחשה בלבד. התוכנית מתעדכנת מידי שנה) – לצפייה לחץ כאן.

שיטת הלמידה וההוראה

מודל הלמידה שפותח במכללה הוא ייחודי. המשתתפים נחשפים לידע מקצועי-תיאורטי ובמקביל ליישום שלו מתוך ניסיון מקצועי. כל יום לימודים בתוכנית הוא מסע מעמיק לסוגיה מובחנת המבוסס על שלושה מימדים: תשתית, מדיניות ופרקטיקה, כשכל נושא לימודי משלב שלשה יסודות יחד, במודל PPP:
התשתית (philosophy) - למידה מעמיקה של שורשי הסוגיה וגיבוש עמדה ביחס לשאלות רוח וערכים בתחום.
המדיניות (policy)- תרגום של השקפות העולם לשאלות מדיניות מרכזיות ובחינה של המדיניות בתחום הנלמד בהיבטים של רצוי ומצוי.
היישום (practice) - חשיפה למודל מעולם המעשה ואימון של יישום המדיניות בשטח המעשי.
הדינמיקה של תהליך הלמידה מפתחת בלומדים כלים לפיענוח עצמי של המציאות מבעד למסכי האינטרסים והאילוצים השוטפים, וחשיבה מעשית היונקת מתוך השקפת עולם מבוססת ומעמיקה.