רבעון א'

שר המשפטים לשעבר פרופ' דניאל פרידמן -  היועמ"ש - פרקליט הרשות המבצעת או שליח בג"ץ הממשלה? 
ד"ר אביעד בקשי- מערכת המשפט והשפעתה על זהות לאומית.
ד"ר רן ברץ- לאומיות ודמוקרטיה ליברלית
ד"ר אסף מלאך - אסכולות במחשבה המדינית.
פרופ' מנחם מאוטנר - ביהמ''ש העליון כשחקן סוציולוגי- גם מלפני שנתיים.
פרופ' אדם זרטל ז"ל - המזבח בהר עיבל והכחשת התנ"ך.
הרב זאב סולטנוביץ - עיון בשירת אצ"ג: על החזון המשיחי של הציונות.
שי זרחי - תנועה חופשית במעגלי הזהות היהודית.

רבעון ב'

ד"ר מוטי קידר- פסיפס השבטים במרחב המזרח תיכוני.
אליעזר שרקי - יחס האסלאם ליהדות ולישראל.
פרופ' רות גביזון - הערבים בישראל: אינדיבידואלים או קולקטיב? דיון בבג"ץ שילוט ערים.
אל"מ (במיל') יהודה וגמן - תמורות בתפיסת הביטחון מאלון ועד יעלון.

רבעון ג'

אליעזר שרקי - השורשים התרבותיים של אירופה המודרנית.
ד"ר דרור אידר - חשיבה מיתית בדיפלומטיה.
יורם אטינגר - תשתית היחסים עם ארה"ב: הערכים היודו-נוצרים.
פרופ' טליה איינהורן - מעמדם של שטחי יו"ש במשפט הבינלאומי.
נתן שרנסקי - ציונות והמאבק לזכויות אדם: סתירה או השלמה?.

רבעון ד'

צביקה האוזר - כוח הפקידות וסמכות וטו במשרדי הממשלה.
ערן ברטל - התשתית הרעיונית של הכסף והכלכלה החופשית.