קהילת בוגרי המכללה מונה כ-400 חברים, כ- 85% מהם עוסקים בשדות שונים במרחב הציבורי בישראל: תקשורת, מחקר, פוליטיקה, מגזר שלישי ועוד. יש לציין שכ-35% הם עובדי מדינה.

המכללה מפתחת ומכשירה את בוגריה בשני מישורים מרכזיים: קהילתי ואישי- מקצועי:

 1. במישור הקהילתי: חיבור וחיזוק הקשר של הרשת החברתית. בתחילת שנה מתקיים כנס הקהילה השנתי של בוגרי המכללה. הכנס מהווה מפגש עילית עבור הבוגרים והבוגרות, ובו עוסקים ודנים בסוגיות שעל סדר היום הציבורי. במפגש זה אנו מצרפים בברכה את בוגרי המחזור החדש של תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות.

כמו כן, במהלך השנה אנו מקיימים סמינרים והרצאות לבוגרים בנושאים מגוונים, כגון: פובליציסטיקה, רטוריקה, כתיבת קורות חיים וראיון-עבודה, שפה זרה ועוד. וכן, סיורים הכוללים מפגשים עם דמויות מובילות בחברה הישראלית, והיכרות עם פרויקטים חדשניים המשמשים השראה לבוגרי המכללה.

2. במישור האישי- מקצועי: המכללה מסייעת לבוגריה בחיבורים לבכירים במשק, המחפשים צעירים מוכשרים לעשייה ציבורית. כמו כן, צוות המכללה מחויב לליווי פרטני של בוגרים במסלולים המקצועיים שלהם ובפיתוח יוזמות על ידי תכנית ליווי "הנתפרת" אישית לצורכיהם.

הצלחתם ותרומתם של בוגרי המכללה במרחב הציבורי והאינטלקטואלי- הם הגשמת חזון המכללה, לשגשוגה והצלחתה של מדינת ישראל.  

 

מפועלם של בוגרינו

יונתן יעקובוביץ, בוגר מחזור ג'- מנכ"ל המרכז למדיניות הגירה

עמיחי שקלי, בוגר מחזור ה'- מייסד מכינת תבור

ריקי ממן, בוגרת מחזור ה', מייסדת שותפה בארגון "הדור הבא"

חה"כ שרן השכל, בוגרת מחזור ח'

 

 

מפעילות הקהילה

כנס קהילת הבוגרים של המכללה למדינאות בנושא כן אדוני השר הממשל הישראלי- בין דמוקרטים לבירוקרטיה 10.09.10, י' אלול תשע"ט מוזיאון ארצות המקרא