קורס העוסק בסוגיות פילוסופיות יסודיות המלוות את העיסוק בהיסטוריה. הקורס מציג קשת רחבה של התייחסויות לעיסוק ההיסטורי - הדיון האנליטי לגווניו, שאלות של יחסי זיכרון, זהות והיסטוריה, תפיסות מטא-היסטוריות כלליות ויהודיות, וכן התבוננות במשמעותו היחודית של עיסוק בהיסטוריה בעולם היהודי. (הקורס נמצא בתהליך פיתוח וטרם נכתב במלואו)

סילבוס

מטרות הקורס:

  • 1. להבין את הייחוד של העיסוק ההיסטורי כתחום מדעי
  • 2. להכיר גישות פילוסופיות שונות הבוחנות את העיסוק ההיסטורי
  • 3. לעודד מחשבה עצמית מעמיקה על לימוד ההיסטוריה ועל הנחות היסוד העומדות בבסיסו
  • 4. להתוודע למתח ולזיקה שבין צורת החשיבה המסורתית-דתית לבין החשיבה ההיסטורית המודרנית
  • 5. לערוך הכרות עם השקפות "מטא-היסטוריות" ובפרט עם זו של ג.ו.פ הגל
  • 6. לקנות ידע אודות יסודות מרכזיים בהשקפתו של הראי"ה קוק על ההיסטוריה